Úvod

Program KiCad konkrétně jeho část Eeschema lze využít v předmětu Elektrotechnická měření (ELM) pro kreslení elektrotechnických schémat. Toto použití má určité zvláštnosti:

 • Není třeba navrhovat desku plošných spojů.

 • Schémata v elaborátech obsahují specifické prvky: zdroje, měřicí přístroje (V-metry, A-metry, osciloskopy,…​) a další (audiozesilovač, snímač,…​), jejichž schématické značky program KiCad po instalaci neobsahuje.

Z tohoto důvodu byla vytvořena speciální knihovna schématických značek pro předmět ELM obsahující schématické značky těchto prvků.

Schéma ELM.
Figure 1. Schéma ELM.

Instalace knihovny ELM

 • Stáhnout archiv knihovny ELM: http://kicad.mobilnisystemy.cz/elm.zip

 • Archiv rozbalit a jeho obsah (soubory ELM.bck, ELM.dcm, ELM.lib) nakopírovat do složky k ostatním knihovnám. Obvykle se nachází: C:\Program Files\KiCad\share\kicad\library (mohou být požadována administrátorská práva) [1].

Složka s knihovnami.
Figure 2. Složka s knihovnami.
 • Z okna správce projektů otevřít Správu knihoven součástek: Předvolby > Správa knihoven součástek…​.

Otevřít Správu knihoven součástek.
Figure 3. Otevřít Správu knihoven součástek.
 • Přidat knihovnu ELM pomocí ikony Přidat existující knihovnu do tabulky na kartě Globální knihovny.

Přidat knihovnu ELM.
Figure 4. Přidat knihovnu ELM.
 • Knihovna ELM by se měla objevit v tabulce.

Přidaná knihovna ELM.
Figure 5. Přidaná knihovna ELM.

Poznámky k používání knihovny ELM

 • Nezapínat Zobrazit náhledy pouzder v nástroji pro výběr součástek v Eeschema, protože není třeba navrhovat desku a program se pak nebude zdržovat natahováním knihoven pouzder a 3D modelů do paměti počítače. Viz: http://kicad.mobilnisystemy.cz/instalace.html

 • Pro vložení do elaborátu je vhodné schéma vyexportovat do formátu obrázku. Program KiCad má vestavěnou funkci exportu (vykreslení) schématu do několika vektorových formátů (Postscript, PDF, SVG, DXF, HPGL) z nichž nejzajímavější je formát SVG, který lze editovat v programu Inkscape (ke stažení zdarma).
  Celé schéma (včetně rámečku okolo) je ve formátu SVG seskupeno a proto je třeba v programu Inkscape nejprve provést (několikrát) zrušit seskupení.

Dialog Možnosti vykreslení schématu (export) v programu KiCad lze otevřít buď z menu Soubor > Kreslit…​ nebo pomocí ikony "Vykreslit schéma".

Otevření dialogu Možnosti vykreslení schématu.
Figure 6. Otevření dialogu Možnosti vykreslení schématu.

V dialogovém okně Možnosti vykreslení schématu je pak třeba zvolit SVG.

Export do SVG.
Figure 7. Export do SVG.

1. Pokud nemáte administrátorská práva, tak můžete soubory knihoven nakopírovat do jiné složky, do které máte přístup, a správu knihoven součástek nasměrovat do ní.