Návrh schématu

 • Založit nový projekt projekt: Soubor > Nový > Projekt…​: CTRL + N - vytvořit složku, do které se ukládají všechny soubory.

 • Otevřít editor schémat: Nástroje > Upravit schéma: CTRL + E.

 • Upravit nastavení stránky: Soubor > Nastavení stránky…​ - možnost vyplnit rohové razítko tj. název, autor, datum…​

 • Vložit součástky: Umístit > Součástka: A (Shift + A):

  • O součástkách viz kapitola "Doporučené součástky".

  • Při výběru součástky je možné i přiřadit pouzdro.

 • Vložit symboly napájení: Umístit > Port napájení: P (Shitf + P) - správně by se měly napájecí spoje označit ještě značkou “pwr_flag”.

 • Propojit součástky: Umístit > Spoj: W (Shift + W).

  • Nepřipojené vývody označit značkou: Umístit > Bez propojení: Q (Shift + Q).

 • Očíslovat součástky: Nástroje > Očíslovat schéma…​

 • Přidat součástkám hodnoty: Pravé tlačítko myši > Vlastnosti > Upravit hodnotu…​: V.

 • Upravit vzhled schématu:

  • polohy součástek,

  • polohy popisků,

  • tažení spojů.

 • Zkontrolovat pravidla: Prozkoumat > Kontrola elektrických parametrů.

 • Přiřadit pouzdra: Nástroje > Přiřazení pouzder…​.

 • Vytvořit DPS: Nástroje > Aktualizovat desku ze schématu…: F8.

Klávesové zkratky

Funkce Zkratka

Vložit součástku

A

Otočit položku

R

Zrcadlit položku podle osy

X, Y

Nastavit hodnotu (8k2, 2μ2,…​)

V

Upravit označení (R1, C3, T3,…​)

U

Upravit vlastnosti

E

Upravit pouzdro

F

Opakovat poslední položku

Insert

Duplikát (zkopírovat součástku)

C

Vložit symbol napájení

P

Propojit součástky (spoji)

W

Přesunout položku (bez spojů)

M

Táhnout položku (i se spoji)

G

Jemné posouvání

CTRL + SHIFT

Aktualizovat desku

F8

Přiblížit

F1

Oddálit

F2

Vychytávky

 • Klávesové zkratky R (otočit položku), X a Y (zrcadlit), V (upravit hodnotu),…​ lze použít během pohybu se součástkou.

 • Insert (opakovat poslední položku) umožní vložení posledně vkládané součástky se stejným nastavením.

 • C vytvoří duplikát součástky se stejným nastavením.

 • G (táhnout) součástka zůstane zapojena / M (přesunout) součástka se odpojí.

 • Jemné posouvání položky Ctrl + Shift.