V našem předmětu používat:

U součástek, kde není v rozbalovací nabídce žádné předvolené pouzdro např. “7400” je třeba zvolit “jiný…” a pak prohledat knihovny pouzder.

Součástka

Značka

Pouzdro

Rezistor

R_Small, R

Resistor_THT:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal

Potenciometr

R_POT_Small, R_POT

Potentiometer_THT:Potentiometer_Piher_PC-16_Single_Horizontal

Kondenzátor

C_Small, C

Capacitor_THT:C_Disc_D8.0mm_W2.5mm_P5.00mm C1

Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal C2

Elektrolytický kondenzátor

CP_Small, CP

Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm CP1

Capacitor_THT:CP_Axial_L10.0mm_D4.5mm_P15.00mm_Horizontal CP2

LED

LED_Small, LED

LED_THT:LED_D5.0mm

Dioda

D_Small, D

Diode_THT:D_DO-34_SOD68_P7.62mm_Horizontal

Tranzistor NPN

BC337

Package_TO_SOT_THT:TO-92

Svorka

Screw_Terminal_01x02

TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm

Operační zesilovač

Opamp_Dual_Generic

Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_LongPads

7400 [1]

7400

Package_DIP:DIP-14_W, 7.62mm_LongPads

Krystal

Crystal_Small

Crystal:Crystal_AT310_D3.0mm_L10.0mm_Vertical

Mikrokontrolér STM8

STM8S003K3T

Package_DIP:DIP-32_W15.24mm_LongPads

Tlačítko

SW_Push

Resistor_THT:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal (pouzdro rezistoru)


1. Podobně další obvody z řady 74xx.